Estás en: Inicio>Productos/Sistemas de impresión variable>Software
SOFTWARE DE DISEÑO DE ETIQUETAS

  VER CATÁLOGO GENERAL

 

NiceLabel Designer Express

• Permet dissenyar etiquetes amb objectes de text, de codis de barres, imatges, línies, requadres i el·lipses.
• Els objectes poden contenir dades fixes, entrades per teclat, numeradors i obtinguts d’una base de dades externa.
• La base de dades externa pot ser un fitxer de text o un fitxer Excel.
• Accés limitat a una sola taula de base de dades externa.
• Poden imprimir-se etiquetes en qualsevol impressora que tingui controlador Windows.
 

NiceLabel Designer Pro

• Permet dissenyar etiquetes amb objectes de text, caixes de text normal o enriquit, de codis de barres, imatges, línees, requadres i el•lipses.
• Els objectes poden contenir dades fixes, entrades per teclat, numeradors i obtinguts d’una base de dades externa..
• Es poden obtenir dades d’una base de dades externa mitjançant ODBC.
• Accés a múltiples taules de múltiples bases de dades.
• Incorpora gestor de variables.
• Incorpora gestor de funcions.
• Permet dissenyar etiquetes amb xip RFID
• Inclou el mòdul NicePrintQueue per una gestió avançada de les impressores de la xarxa.
 

NiceLabel PowerForms Suite

• Inclou totes les característiques del NiceLabel Pro, juntament amb les eines NiceForm i AutomationEasy.
• NiceForm és un programa de disseny de formularis/pantalles. Aquesta opció resulta molt útil quan hi ha diferents usuaris del NiceLabel i alguns tenen coneixements molt baixos d’informàtica.
• AutomationEasy és un middleware amb un controlador d’events i un programador d’accions per integrar la impressió d’etiquetes amb altres perifèrics o altres sistemes informàtics.
 

Pocket PC Designer

· Incluye todas las características del NiceLabel Pro, juntamente con las herramientas NiceForm y una licencia Pocket NiceLabel.
· NiceForm es un programa de diseño de formularios/pantallas. En este caso está limitado al diseño para dispositivos móviles.
· Pocket NiceLabel es el software cliente para el dispositivo móvil.

 

NiceLabel Enterprise Series

· Familia de productos para la gestión de los sistemas de impresión centralizados y para la integración de altos volúmenes de impresión.
· La familia NiceLabel Enterprise Series está formada por:
- NiceLabel Print Center: Sistema de gestión centralizada e
impresión de etiquetas con estructura cliente-servidor.
- NiceWatch Enterprise: Integración centralizada multicanal de altos
volúmenes de impresión.
 

  Inicio | Empresa | Productos | Sectores | Área clientes | Links | Información
© PRAUSA CAMPIGRAFIC SA- C.Pompeu Fabra, 5
Tel. 902 197 557 Fax. 902 900 809 - 17530 CAMPDEVÀNOL
www.campigrafic.es | prausa@campigrafic.es